Hoppa till innehåll

DEXEDRINE

1800 kr16000 kr

Artikelnr: 9362 Kategori:

Vad är Dexedrine Spansule?

Dexedrine Spansule är ett stimulerande medel i centrala nervsystemet.

Det påverkar kemikalier i hjärnan och nerverna som bidrar till hyperaktivitet och impulskontroll.

Dexedrine Spansule används för att behandla narkolepsi och ADHD (ADHD).

Dexedrine Spansule kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinering

sguide.

Viktig information

Du bör inte använda Dexedrine Spansule om du har glaukom,

överaktiv sköldkörtel, svår upprördhet, måttligt till svårt högt blodtryck,

hjärtsjukdom eller kranskärlssjukdom, eller en historia av drog- eller alkoholberoende.

Dexedrine Spansule kan vara vanebildande och detta läkemedel är ett missbrukande läkemedel.

Tala om för din läkare om du har haft problem med drog- eller alkoholmissbruk.

Stimulerande medel har orsakat stroke, hjärtinfarkt och plötslig död hos personer med högt blodtryck,

hjärtsjukdom eller hjärtfel.

köp Dexedrine i sverige

Använd inte Dexedrine Spansule om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna,

såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblå injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Dexedrine Spansule kan orsaka ny eller förvärrad psykos (ovanliga tankar eller beteenden),

särskilt om du har haft depression, psykisk sjukdom eller bipolär sjukdom.

Du kan ha blodcirkulationsproblem som kan orsaka domningar,

smärta eller missfärgning i fingrar eller tår.

Ring din läkare omedelbart om du har: tecken på hjärtproblem – bröstsmärta,

yrsel eller andfåddhet. tecken på psykos – paranoia, aggression, nya beteendeproblem,

att se eller höra saker som inte är verkliga; tecken på cirkulationsproblem –

oförklarliga sår på fingrar eller tår.

Innan du tar detta läkemedel

Du bör inte använda Dexedrine Spansule om du är allergisk mot något stimulerande läkemedel eller om du har:

måttligt till svårt högt blodtryck;

hjärtsjukdom eller kranskärlssjukdom (härdade artärer);

överaktiv sköldkörtel

glaukom;

köp Dexedrine i sverige

 

svår ångest, spänning eller agitation (stimulerande medicin kan förvärra dessa symtom);

eller

en historia av drog- eller alkoholberoende.

Använd inte Dexedrine Spansule om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

En farlig läkemedelsinteraktion kan inträffa. MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid,

linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin och andra.

 

piller

100, 200, 500, 1000

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”DEXEDRINE”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *